Изключителен представител за Р Македония

Изключителен представител за Р. Македония
ВГГ инженеринг ДООЕЛ
ул. Анкарска 1
1000 Скопје

тел.(02) 307 93 99 
www.infraswiss.mk