Изготвяне на оферта

За правилното определяне на необходимата мощност, броя и позиционирането на отоплителните елементи infraSWISS, ни е нужен архитектурен план (или скица) на Вашето жилище. В случай, че не разполагате с такъв, моля попълнете формата /по-долу/ за всяко помещение, което желаете да отоплявате.

Искане за оферта

- маркираните полета с червено квадратче са задължителни.


  • Allowed File Types: txt,doc,docx,xls,xlsx,pdf,jpg,png,zip | Max File Size: 2MB