• 03-13-2017
  • в Референти
  • Посещения: 2300
  • Последна промяна: 03-14-2017
  • (Настоящ рейтинг 0.0/5 Звезди) Всички гласували: 0

Монтаж на система за геотехнически мониторинг на Храм „Св. св. Кирил и Методий

Храм „Св. св. Кирил и Методий", гр. Бургас

 

През 2016 г фирма „Инфрасуис" ООД, ексклузивен представител за България на италианската фирма Sisgeo S.r.l. и фирма „Йода" ООД, под ръководството на проф. Милев съвместно извършиха монтаж на система за геотехнически мониторинг, която обработва получените резултати. Системата за мониторинг е изцяло производство на фирма SISGEO и е реализирана в Храм „Св. св. Кирил и Методий", гр. Бургас, с цел проследяване на поведението на храма след неговото усилване. Изпълнените до момента дейности включват:

-Монтаж на верига от по три дигитални инклинометъра (устройства за измерване на хоризонтални деформации на почвения масив) в осем точки до дълбочина дванадесет метра от ниво терен (общо двадесет и четири уреда). Устройствата са вградени в специални тръби, които са заложени в сондажи;

-Монтаж на пиезометри (датчици за проследяване на промяната в нивото на подпочвените води) в четири точки на дълбочина дванадесет метра. Датчиците са вградени в специални тръби с филтърни накрайници.

-Монтаж на дигитални тилтметри (устройства, измерващи слягане и завъртане на съоръжения) върху всяка фасада на Храм „Св. св. Кирил и Методий" (общо четири уреда);

-Обединяване на кабелите на всички монтирани уреди в общ терминал-компютър тип OMNIAlog datalogger, от който безжично се вземат отчети;

-Автоматизиране на събраните резултати с възможност за достъп до тях чрез интернет;

-Обработка и тълкуване на резултатите, получени от системата за мониторинг;

Екипът на „Инфрасуис" ООД в тандем със специалисти от фирма „Йода" ООД притежават техническата компетенция за качествено извършване на геотехнически мониторинг – от монтажа на системата, през обработка на резултатите до тяхното тълкуване.