• 03-13-2017
  • в Референти
  • Посещения: 2202
  • Последна промяна: 03-14-2017
  • (Настоящ рейтинг 5.0/5 Звезди) Всички гласували: 1

„Радисън Блу Гранд Хотел

„Радисън Блу Гранд Хотел", гр. София

 

В периода от 2013 г. до 2014 г. фирма „Инфрасуис" ООД,ексклузивен представител за България на италианската фирма Sisgeo S.r.l. и фирма „Йода" ООД, под ръководството на проф. Милев, съвместно извършиха геотехнически мониторинг на поведението на фундаментната конструкция в процеса на надграждането на сградата на"Радисън Блу Гранд Хотел". Устройствата, използвани при мониторинга, са производство на фирма SISGEO. Успешно беше проведен геотехнически мониторинг на три от съществуващите единични фундаменти на „Радисън Блу Гранд Хотел", които преди надстрояването бяха обединени чрез обща фундаментна плоча. Изпълнените дейности обхващат:

-Измерване на контактните напрежения в основната плоскост на фундаментната конструкция в осем точки чрез датчици с хидравлична мембрана на фирма SISGEOEarth Pressure Cells. Отчетите са вземани от обединяващ двуканален терминал с превключвател чрез специално устройство за получаване на сигнала;

-Измерване на сляганията на земната основа в три точки в план и четири точки в дълбочина под основната плоскост на фундаментната конструкция (общо дванадесет точки). Това беше извършено чрез специално разработена от фирма „Йода" ООД система, състояща се от подвижна част (метални пръти) и неподвижна част (метални стойки, които са анкерирани за тестови пилоти). Отчетите са вземани посредством индикаторни часовници, които са закрепени за неподвижната част на системата и измерващи преместването на металните пръти.

Измерванията, анализизирането и обработката на резултати бяха проведени от същия екип.