Често задавани въпроси

Колко време отнема построяването на Beaver защитна стена?

Продължителността на построяването зависи от много фактори. Най-важните фактори са модела на Beaver, диаметърът на ръкава, дължината на стената, броя налични хора, мястото, кое време от деня е, както и капацитета на водния източник. Опитът ни в аварийна ситуация показва, че Beaver защитните системи зависят от условията, могат да бъдат построени приблизително 30 до 40 пъти по-бързо от защитни стени стени използващи торби. През август 2005 при лошо време и наводнения в Люцерн, 8 човека построиха 320 м дълга защитна стена Beaver от ръкави Модел M50 за 1.5 часа!!!

Защитена ли е Beaver стената от течове/спукване?

Защитната система е 100% защитена от течове/спукване.

Може ли Beaver стената да се обърне?

Beaver защитните стени имат широка основа и предлагат изключително висока степен стабилност. Според нашия опит в спешни ситуации и екстремни условия и на база проведените проучвания, стабилността е гарантирана в условията, с които сме се сблъсквали.

Може ли Beaver стената да се изхлузи?

Във всички аварийни ситуации (приблизително 100 успешни случая през януари 2009) Beaver защитна стена никога досега не се е изхлузвала. И това е дори при много трудни условия. При определени обстоятелства може би е възможно стената да се изхлузи. В случай на пресечен наклон (странично падане) при товече от 10%, при дължина повече от няколко метра, защитната стена може да започне да се хлъзга. Стабилността на хлъзгане може да бъд намалена от поставянето върху дълга трева или купчини слама и чакъл. Стабилността на хлъзгане не е гарантирана върху сняг и лед. В случай на съмнания увеличете стабилността като поставите срещу стената или върху земята по 2 торби с пясък на всеки 2-3 метра. Този метод се препоръчва, ако в аварийна ситуация се използва трети ръкав.

Възможна ли е смяна на посоката?

Промените в посоките до 90 ° могат да бъдат извършени във всяка позиция и в двете посоки без да се използват специални елементи или допълнителен материал. Тази почти неограничена възможност да се адаптира към всяко място е уникална.

Може ли да увеличите височината на Beaver стената?

Да. С поставянето на трети ръкав (единичен елемент) отгоре височината. на стената може да бъде увеличена с около 60% за всички модели. Увеличаването на височината на стената е спешна мярка и може да бъде много успешна при определени обстоятелства. Трябва да се внимава, тъй като наклона устойчивостта на хлъзгане се намаляват. Височината на водата НЕ трябва да надвишава височината на двойния елемент. Третият ръкав (единичен елемент) може да бъде поставен на място като много полезна мярка, за да не бъде застрашен двойния елемент от наводняване.

Защо двата успоредни елемента (ръкава) лежат един до друг?

Водното налягане или в случай на пресечен наклон единичен ръкав може да се изтъркули. Когато два ръкава са свързани заедно, това е невъзможно. Двата ръкава предлагат по-голяма степен на сигурност от единичните камерни системи.

Как се съхранява Beaver системата?

Почистена отвътре и отвън и готова за употреба (всички отвори поставени и затворени). В сухо помещение при температури минус 30° и плюс 70°C. Индивидуална купчина с височина не повече от приблизително 120 до 140 cm (причина: гънките при прегъването ще бъдат натоварени от собственото тегло). Подробна информация може да получите от нашите информационни листове „Работа, Поддръжка и Съхранение".

Какво се случва, ако водата в ръкавите замръзне?

Това може да се случи в изключителни случаи и може да забави демонтажа, тъй като леда не може да излезе извън ръкавите. Когато водата се разширява при замръзване, ръкава не се къса. Полиестерния материал на обвивката има подобно поведение на разширяване като водата, той се разширява на студено (това е необичайно за пластмаса).

Какво е поведението при стареене на материала, с който е покрито РVС-то?

Текстилът, от който е направен ръкава се състои от РVС покрит полиестерен материал. По принцип това е същият материал, който се използва за HGV мушами и палатки. Устойчивостта на спукване и теглото на нашите материали е значително по-висока. Beaver защитната система е направена от материал, който на практика се използва повече от 50 години с голям успех.

Осигурява ли Beaver защитната система 100% сигурност?

Не. Никоя от съществуващите защитни системи за защита от бури и наводнения не е 100% безопасна.