Бързо инсталиране

През август 2005 г. в лошо време и наводнения в Люцерн, осем души са инсталирали 320 мета Beaver защитна система в рамките на 1.5 часа !!!

Способността да се създаде защитната система бързо е от жизненоважно значение при лоши метеорологични условия и наводнения. Добавяйки още един трети маркуч на върха, увеличава височината на защитната стена бързо и лесно.

Важно: височината на водното ниво не трябва да надвишава височината на защитната стена на Beaver от два елемента. Поставянето на третия маркуч на върха е нужно само при спешни случаи.