Често задавани въпроси

Лексика

Използвайки принципа на термопомпата върху околния въздух, термодинамичният вертикален бойлер  позволява загряване на санитарната вода, необходима за семейство от 5 до 7 члена.


Предимства:

Усилена изолация от 50 мм полиуретан без CFCДвустенен обменителОхлаждащ флуид R410, готов за приложение. без необходимост от намеса върху охлаждащата верига.Широк диапазон на температурата на всмукания въздух – действието е гарантирано от -7 до + 43 о С  /гранични стойности за работа в термодинамичен режим/Резервоар от неръждаема стомана 300 лПулт за управление с интуитивно регулиранеАвтоматично и програмируемо включване на допълнителния електрически нагревател


В какво помещение мога да инсталирам термодинамичния бойлер?

Термодинамичният вертикален бойлер може да се инсталира в избено помещение, пералня, гараж, в сухо закрито помещение, което не е застрашено от замръзване и др.


Как термодинамичният бойлер улавя необходимия за действието му въздух?

Необходимият за действието на бойлера въздух се улавя от помещението, в което е инсталиран или от друго помещение посредством въздуховод. Входящият и изходящият въздух за термодинамичния бойлер може да се пренасят посредством изолирани въздуховоди /като опция/ с обща максимална дължина 10 м.За повече информация се обърнете към техническите характеристики.


Каква е температурата на околния въздух, който се всмуква от термодинамичния бойлер?

Идеалната температура на всмукания от термодинамичния бойлер околен въздух трябва да бъде от 0 до +35 о С, макар граничните стойности да са по-големи. Всмуканият въздух не трябва да бъде замърсен и не трябва да съдържа много прах.


Какъв е минималният дебит на въздуха, необходим за правилната работа на термодинамичния бойлер?

Помещението, от което се всмуква въздухът трябва да бъде добре проветрявано, за да може да се осигури едно количество въздух от 450 м3/час.


Защо не се всмуква топлият въздух от еднопоточната вентилация?

  • • При жилище за 4 до 6 лица, еднопоточната вентилация /екстракция/ може да осигури едва 25% от необходимия въздух. Термодинамичните бойлери се нуждаят от много по-голямо количество въздух от това, освободено от еднопоточната вентилация.
  • • От друга страна, изхвърления от вентилацията въздух е замърсен преди всичко от кухненска мазнина. Този замърсен въздух може бързо да извади от строя бойлера като задръсти изпарителя. Ако пък замърсеният въздух се филтрира, загубите от налягането при филтрирането  ще намалят значително КПД на термодинамичния бойлер.


Какво е звуковото ниво на термодинамичния бойлер?

  48 dB /А/, което е равностойността на звука от миялна машина от последно поколение.


Може ли да се регулира температурата на водата?

 Програмирането на термодинамичния бойлер дава възможност температурата на водата да се регулира на подходяща стойност. Препоръчва се температура от 55о С. /заводски параметър/. Максималната температура в термодинамичен режим е 60о С.


Колко дълготраен е термодинамичният бойлер?

 При правилна поддръжка бойлерът може да служи от 12 до 20 години.


Може ли да се използва изходящият хладен въздух за освежаване?

 Да, може. Трябва през лятото да се демонтира въздуховодът за изходящия хладен въздух. По този начин уредът охлажда помещението, в което е инсталиран. Топла вода през цялата година  и приятно хладен гараж през лятото …


Какви разходи за поддръжка на термодинамичния бойлер трябва да предвидим?

 Никакви. За да запази термопомпата своята ефективност, достатъчно е изпарителят да се поддържа чист.За защита на резервоара от прекомерно налягане, както при всеки друг вид електрически бойлери, трябва да се уверите, че защитното устройство работи правилно.


От кой момент започва да тече гаранцията на съоръжението?


 Гаранцията започва да тече от момента на инсталирането съгласно фактурата за инсталирането.


Как се прилага гаранцията на съоръжението?

 Гаранцията се прилага като се подменят или доставят безплатно на нашия дистрибутор или инсталатор частите, или целия бойлер, признати за дефектни от нашите служби. с изключение на работната ръка, придвижването, обезщетението или удължаването на гаранцията.


Може ли да се купи бойлера на изплащане?

Може ли термодинамичният бойлер да се свърже към слънчев термопанел?
 
Да, към бойлера се добавя вторичен обменник /опция „соларен обменник"/ с цел да стане възможно свързването и регулирането на един или повече соларни термопанела.