За архитекти и дизайнери


Инфрачервеното отопление на REDPUR превъзхожда конвенционалните отоплителни системи с повече от едно предимство: Иновативните отоплителни системи на Redpur се базират на най-новите и екологично ориентирани технологии. Тяхното инсталиране е значително по-рентабилно в сравнение с конвенционалните отоплителни системи.
Ако Вие искате не само да получите уют и комфорт, а също и съществена автономия за Вашето жилище, Вие ще получите финансова гъвкавост с инфрачервените отоплителни системи на REDPUR, като инвестирате във фотоволтаични или малки вятърни турбини за децентрализирано производство на обновяема енергия. Инфрачервеното отопление на REDPUR не е само енергоефективен и рентабилен отоплителен модел за жилищни сгради, но и за всички други помещения-бизнес сгради и офиси, производствени помещения,я складове, спортни центрове или църкви.

Защо инфрачервено отопление на REDPUR?
Най-важният фактор за комфорта на всяка отоплителна система произтича от това дали избраната технология поддържа комфортен климат в помещението и оптимална температура. Критичната точка е не актуалната, а усещаната температура. При използване на инфрачервеното отопление на REDPUR, топлината се излъчва от отоплителни елементи, които се инсталират на стените или таваните- топлинният комфорт на отопляваните помещения се основава по-скоро на топлите стени, отколкото на затопления въздух. Потребителите на това отопление възприемат климата в помещенията като много приятен и „естествен".
Енергията и ниските разходи на инфрачервеното отопление са резултат на основните работни принципи на системата. Сгради с ниска необходимост от отопление, енергоефективни нови сгради или реновирани, могат да се отопляват без доста по-скъпото отопление „водни отоплителни системи" с високи енергийни загуби. Захранваните с електроенергия отоплителни елементи на REDPUR преобразуват електрическата енергия почти 100 % в топлинна и осигуряват оптимално разпределение на топлината в отопляваните помещения- енергийните загуби при „транспорт" на топлинната енергия са сведени до абсолютния минимум. Контролът на загубите на отоплителната система на REDPUR се избягва посредством „интелигентно" контролно звено, което управлява взаимодействието на отделните инфрачервени отоплителни елементи и гарантира доставянето само на количеството топлина, необходима за комфортна стайна температура.

REDPUR: Цялостни решения, допълнителни системи или мобилни инфрачервени уреди
Инфрачервеното отопление на REDPUR е подходящо за всички сгради, домове, бизнес и обществени помещения-независимо дали ще се използват в нови сгради, частично ремонтирани или стари сгради. Друга област на приложение са инфрачервените кабини, които са алтернативен вариант на сауните в спортните салони и в домашни условия. Инфрачервените отоплителни емеленти на REDPUR са подходящи и като допълнителни системи в допълнителни пристройки, гаражи, мазета. Освен това с недостатъчния температурен контрол на другите системи, инсталирането на инфрачервените уреди на REDPUR, е оптимално решение за допълване на съществуващите отоплителни системи.

Дистрибуторите на REDPUR – Вашите експерти за екологично и рентабилно отопление
Експертите от REDPUR с радост помагат на клиентите, дизайнерите и архитектите в проектирането на отоплителната система на REDPUR според специфичния проект. Обслужването, което осигуряват нашите партньори включва препоръки, съвети, срещи на място и подробна енергийна оценка. Посредством тяхното сътрудничество с опитни монтажници и архитекти, те предлагат „обслужване на едно място", което гарантира интегрирането на продуктите на REDPUR в цялостния архитектурен план на Вашия дом.
Дистрибуторите на Redpur използват собствени експерти за изчисление на енергийните характеристики на сградата, за да се спазят законовите разпоредби и изисквания.