Измервателни уреди

 • FILE_A4F335-E5BFE0-2E3884-3C375D-FFA96A-B47B42.jpg

  SISGEO

  Geotechnical instruments

 • FILE_F83BB2-0550CB-F31AA6-8F6201-F8EA03-D86935.jpg

  SISGEO

  Structural health monitoring

 • FILE_4D7E14-4A7FEA-52F99E-5C4464-843D7F-706B1F.jpg

  SISGEO

  Experience and Innovation

 • FILE_D5D36F-768049-E68040-DFF5A5-398C34-BF91BE.jpg

  SISGEO

  High-precision measuring instruments

 

SISGEO

Фирма ИНФРАСУИС ООД е ексклузивен представител за България на италианската фирма SISGEO SRL, която е водещ конструктор и производител на контролноизмервателна апаратура. За повече информация разгледайте каталозите или посетите интернет страницата на фирма SISGEO: www.sisgeo.it


Геотехнически измервателни уреди - пълен каталог
PDF формат (3,2 Mb)
Геотехнически измервателни уреди
PDF формат (0,3 Mb)
Уреди за измерване на наклон
PDF формат (0,4 Mb)
Уреди за измерване на подпори
PDF формат (0,4 Mb)
Налягане клетки за товар
PDF формат (0,25 Mb)

Уреди за измерване на разтягане и свързване
PDF формат (0,4 Mb)
Махала и устройства за отчитане
PDF формат (0,2 Mb)
Уреди за измерване на опъване и термометри
PDF формат (0,3 Mb)
Устройства за отчитане, сонди за данни и аксесоари
PDF формат (0,4 Mb)Приложения за язовири и язовирни стени
PDF формат (0,5 Mb)Устройства за отчитане, сонди за данни и аксесоари
PDF формат (1,9 Mb)