Кондензация

Кондензът зависи от редица фактори, най-важните от които са влажността и повърхностната температура.
За да се предотврати конденза на вода, първата стъпка е редовно проветряване (40%-60% е най-добре), но за да избегнете образуването на всякакъв конденз, дължащ се на повърхностната температура на Вашите прозорци, е абсолютно жизнено важно. Точно това е ролята на T-STRIPE. 
- Измерете температурата и влажността във Вашето помещение.
- Изчислете точката на образуване на роса във Вашето помещение.
- Увеличете своя комфорт значително!

Чрез просто измерване на температурата и влажността на въздуха, повърхностната температура на Вашите стени, можете вече да определите остатъчната разрушаваща вода във Вашите стени и конструкции прозорци. Познаването на тези връзки, свързани с климата в помещението ще Ви помогне да вземете правилното решение, относно подобряване комфорта на живот в собствения Ви дом. Събирането на тези данни ще Ви помогнат да разберете как работи T-STRIPE; затоплянето на важните области върху Вашите прозорци и промяната на точката на образуване на роса!

Как точно се появява конденза върху прозорците?
Особено външните стени и покривни пространства страдат най-много от конденза. От вътрешната страна на тези места необходимата въздушна циркулация често е затруднена, поради недоброто позициониране на радиатори, завеси и первази на прозорци. Тъй като топлия въздух не може да стигне до тези зони, кондензът може да причини сериозна повреда на стените и прозорците, дори да причини образуването на мухъл, който застрашава здравето на обитателите. 
Въздухът винаги съдържа невидими водни пари. Колкото по-топъл е въздуха, толкова по-добре тези пари се свързват с него. Колкото по-студен е въздуха, толкова по-лоша е възможността парите да се свържат.

 

Room temperature in °C

Amount of water (g/m3) in the air*

± 0

4.8

+ 2

5.6

+ 4

6.4

+ 6

7.3

+ 8

8.3

+ 10

9.4

+ 12

10.7

+ 14

12.1

+ 16

13.7

+ 18

15.4

+ 20

17.3

+ 22

19.5

+ 24

21.8

+ 26

24.4

+ 28

27.2

+ 30

30.4

* при 100% влажност

Температурата, при която влажността е 100%, се нарича температура на образуване на точка на роса. Охлаждането на въздуха води до разсейване на водните пари, които ще кондензират върху повърхността на стъклата на прозорците.

Друга причина за кондензирането на водата е акумулирането на влажност във въздуха.
Парите от готвенето и от банята са възможни източници за допълнителна влажност, както растенията и хората. В студена спалня само се спи и затова дишането може да доведе до образуването на конденз. Лошото проветряване и циркулация само може да допринесе за това явление.

Във всеки дом има по-топли и по-студени зони, които се влияят от различни фактори:
- положение на прозорците и радиаторите
- способността на топлия въздух да циркулира
- изолация на сградата и прозорците

Относителната влажност винаги зависи от стайната температура. Когато влажността достигне 100%, възниква конденз. Например, когато въздухът е 20°C и влажността е 50%, а повърхностната температура е под 10°C, възниква конденз.

Тестовете показват, че повърхностната температура на типични стъкла на прозорци, може да падне до 6°C по дължина на ръбовете на прозорците, докато температурата в центъра на прозореца може все още да е 19°C. Това е основната причина кондензът да се образува по ръбовете и ъглите на прозорците.

без T-STRIPE

с T-STRIPE

Защо се случва това?
Рамковата конструкция на прозореца обикновено има най-лош коефициент на предаване, в сравнение със самото стъкло на прозореца. Освен това, ако има допълнително стъкло (двоен, троен стъклопакет), обикновено най-външното стъкло се охлажда до външната температура по-бързо, като охлажда и вътрешното стъкло. Независимо какъв е коефициента на пренасяне на стъклото на прозореца (в повечето случаи около 1.1), поради този ефект стъклото на прозореца също ще се охлади, особено ако под прозореца няма радиатор, или когато има пердета или голям перваз, който огринацава въздушния поток. А когато циркулацията е ограничена, прозорецът ще се охлажда и ще се образува конденз.

Таванни прозорци
Таванните прозорци обикновено са изложени повече на външните условия, като сняг, дъжд градушка в сравнение с нормалните прозорци. Увеличаването на повърхностната температура на тези прозорци е абсолютно необходимо за предпазване образуването на конденз. Ако нямате радиатори под прозорците, тогава T-STRIPE може да Ви помогне!