Какво е ЕКО Бойлер

Топлата вода

във всяка сграда е източник на чистота и благосъстояние.Какво представлява термодинамичния бойлер?

Една интелигентна система за здравословен начин на живот

 

Използването на съхранената в почвата, подпочвените води и въздуха, енергия е голяма крачка напред.

Схемата е пример за последователното и удобно използване на енергия от възобновяеми източници.

Възобновяемите енергийни източници са достъпни навсякъде и могат да бъдат използвани интелигентно. Това е особено вярно за съхранената топлина в пръстта, подземните води и във въздуха.

 

Oekoboiler печели топлина с най-новата технология, която се основава на принципа за действието на хладилник. Все пак, това е обратния процес на загряване на водата. В един цикличен процес изтеглената топлина от околната среда ще доведе до по-високо ниво на температурата, и по този начин може да се използва за отопление.

Тази процедура изисква само около 30% от конвенционалната енергия под формата на електричество. Топлинната енергия се предава директно на отоплителния кръг.
                              

Многофункционалност


Пример Слънчевата система

Гъвкава, икономически ефективна и умно  комбинирана.

Един Oekoboiler както в нови сгради, така и в съществуващи сгради е ефективно решение за топлата вода. Вие може да сте независими от съществуващото отопление през цялата година и да задоволите нуждите си от топла вода. Връзката към съществуващ бойлер осигурява максимален комфорт от топла вода и се избягва "икономически неизгодната" експлоатация на бойлера през топлия сезон. Чрез Oekoboiler отворете всички пътища за комбиниране с допълнителни източници на топлина. Независимо дали използвате слънчева система или бойлер може да бъде допълнително включен. Както паметта, така и управлението на термопомпата са оборудвани за двоен режим на работа.