Техническа информация за инфрачервена (лъчиста) енергия

Инфрачервено лъчение:


Съкращение IR (по-рано (ултрачервено) Ultrarot), невидима част на електромагнитния спектър, която се допира до дълговълновата част (червена) на видимата светлина и обхваща приблизителни дължини на вълните между 800 nm и 1 mm; тази област се подразделя на IR-A (760 nm-1,5 микрона), IR-B (1,5-3 микрона) и IR-C (3-1000 микрона). Инфрачервената светлина се проявява главно като топлинно лъчение и се измерва чрез термоелементи, боломери, както и чрез фотоклетки.
(Bibliograhisches Institut & F.A. Brockhaus AG, 2001-www.bifab.de; http://en.wikipedia.org/wiki/Infrared)

Нашата слънчева светлина се състои, наред с другото лъчение, и от инфрачервена светлина (невидима светлина)!
Инфрачервените топлинни вълни не затоплят въздуха, а намиращите се в техния обсег на действие предмети!
Практически няма никакви загуби при пренасяне на топлината!
Лъчистите отоплителни елементи на infraSWISS произвеждат топлината на базата на инфрачервената светлина!
За разлика от централното отопление, собствената топлина на инфрачервените отоплителни елементи остава съхранена в отопляваното помещение. Така 100% от произведената енергия се запазва в помещението!

Разпространение на инфрачервените топлинни вълни
Вие можете така да си представите разпространението на инфрачервените топлинни вълни, като че ли хвърляте шепа гумени топчета в едно помещение. Те подскачат неконтролирано във всички посоки. Навсякъде, където вълните се появят те загубват една част от силата си (енергията), която за разлика от енергията на гумените топчета се акумулира в пода (около 60% от топлинните вълни акумулират предметите. Остатъкът (40%) се отразява в помещението)! Гумените топчета (инфрачервените топлинни вълни) подскачат насам-натам дотогава, докато изразходват енергията си!
По този начин всички предмети в помещението, както и самото помещение, се превръщат в контейнери (складове), респективно в склад за топлина. С течение на времето и малко по малко акумулираната енергия се отдава отново в околното пространство (особено във времето, през което не е изгодно да се отопляват помещенията)!