Какво е инфрачервена (лъчиста) енергия?

Съществуването на всяка форма на живот на Земята – човека, животните и растенията, е невъзможно без слънчевата светлина и топлина. От най-древни времена човек използва и се наслаждава на приятната инфрачервена топлина от слънчевите лъчи. Топлината, която те създават, е уютна и приятна. Начинът, по който Слънцето излъчва топлина, е един от най-полезните и благоприятни за човека. Естественият начин за отопление, съществуващ в природата, е инфрачервеното излъчване на Слънцето.
Инфрачервеното лъчение преди всичко пренася топлинната енергия. Когато инфрачервените енергетични вълни достигнат земната повърхност, инфрачервената енергия се трансформира в топлина. През деня, повърхността на нашата планета и материята върху нея са изложени на инфрачервено лъчение и така натрупват топлина. Съгласно законите на Термодинамиката, топлината преминава винаги от телата с по-висока температура към тези с по-ниска. Така, когато Слънцето се скрие зад хоризонта, натрупаната топлинна енергия се освобождава отново в околната средата. Тази инфрачервена топлина е естествената топлина, необходима за съществуването на живот на нашата планета. Инфрачервената топлина е най-благоприятната и полезна, както за развитието на хората и животните, така също и за развитието на растенията.  Усещането за комфорт на хората и животните в помещението зависи от количеството инфрачервена енергия, което се генерира от източника на топлина. Инфрачервените електромагнитни вълни незабавно предават топлина на всички твърди тела в зоната на обхват. Както и при инфрачервеното излъчване на Слънцето, не съществуват почти никакви енергийни загуби. Оптималната температура в стаята е в пряка зависимост от температурата на повърхността на материалите (подови настилки, стени, таван, предмети и мебелировка).  Инфрачервените лъчи с голяма дължина на вълната на практика не създават никакво електромагнитно замърсяване.  Инфрачервените лъчи не трябва да се бъркат с ултравиолетовата светлина или всякаква друга форма на опасно лъчение (алфа, бета, гама-лъчи, рентгеново излъчване и др.). На практика, инфрачервеното лъчение се използва за различни търговски и потребителски приложения, като например:
 • в медицината
  • за ефективно загряване на организма чрез облъчване
  • за поддържане на телесна температура на новородените бебета в кувьозите
  • физиотерапия в рехабилитационни центрове
  • инфрачервена сауна в СПА центровете
  • диагностика на биологични молекули..;
 • за отопление чрез продуктите на infraSWISS;
 • в оптичните телекомуникации- системи за пренос на информация..;
 • в термографията за насочване към нагрети предмети, откриване на обекти нощем и през мъгла..;
 • за индустриални приложения като нагряване и сушене..;
 • в науката за анализ на молекулния строеж на веществата..;
 • в метерологията за краткосрочни прогнози и промени в климата..;
 • за почистване на картини и паментици на културата и много др.

Ние в infraSWISS използваме феномена на инфрачервената енергия за нуждите на нашите клиенти. Нашите уникални отоплителни тела буквално пренасят Слънцето в дома Ви.