Публикация в списание Жилища

Публикация в списание Жилища

Г-н Карналов, за първи път продуктите на INFRAS­WISS бяха презентирани на есенното издание на изложе­нието Стройко 2000. Бихте ли представили накратко за нашите читатели какво представляват тези отоп­лителни тела?

Това е една нова революционна технология в отоплението, разработена от Швейцарската фирма Инфрасуис. Принципът на работа на нашите уреди е използването на инфрачервената енергия. Уникалното при тях е, че имаме равномерно разпреде­ лена температура в цялото помещение и усещането за топлина, уют и комфорт е несравнимо.

Къде се произвеждат, съответно откога са по­знати на пазара в Европа? В какви размери, мощност и цветове се предлагат за момента? Каква е сферата им на приложение?

Уредите се произвеждат само в Швейцария и са познати на Европейския пазар повече от 10 години.
Размерите са с различ­на конфигурация. Най-икономичният ни уред е 290W, а най-мощния е 950 W.
Цветовата гама е в бяло и черно, а от началото на 2009г. ще имаме възможността да представим най-новата Швейцарска разработка на отоплително тяло с огледална повърхност. Отоплителните тела са еднакво подходящо приложими както за жилището, офиса, детски градини, училища, ресторан­ти, хотели, болници, така и за производствени сгради и помеще­ния с голяма височина на тавана.

С кои свои предимства отоплителните тела INFRASWISS ще бъдат най-вече конкурентно способни на пазара?

Със своята ефективност, икономичност, дълъг експлоата­ционен живот и красив дизайн, уредите са без конкуренция.

Каква е гаранцията, която притежават?

Гаранцията на уредите е 5 години.

Какво е необходимо да се направи като първа стъпка, когато даден клиент спре избора си на тази система за отопление?

Необходимо е клиентът да се обърне за консултация към нашия специализиран екип, за да може да се избере най-правилно­ то решение за отопление на неговото жилище, офис и т.н.

Има ли някакви специфични изисквания, за да може да се поставят тези тела в конкретно жилищно прос­транство? Как се определя и каква да бъде мощността им?

Предимство и по-голяма ефективност ще имат уредите, ако са поставени в по-добро термоизолирано помещение. Мощност­ та се определя от наши специалисти, след като получат подробна информация за съответното помещение.

Само за новопостроени жилища ли са подходящи за монтиране тези отоплителни тела или няма проблем да бъдат поставени и след като е изграден вече интериора на помещенията?

Уредите могат да бъдат позиционирани в един начален етап на строителство, както и в напълно  обзаведени помещения.

Вашата фирма ли извършва единствено монтажа им?

Монтажът се извършва само от наши специализирани екипи.

Бихте ли препоръчали да се замени дадена същест­вуваща отоплителна система ( на ток, газ или парно и др.) с предлаганите от Вас продукти, създадени по тази рево­люционна за нашата страна технология? И защо, с какво са по-ефективни? Смятате ли, че традиционно консер­вативно настроеният българин ще оцени и приеме лесно непознати за него до момента начини за отопление?

Ние гарантираме за високото качество и ефективност на нашите уреди. Всеки има правото да направи своя правилен избор според предлаганите отоплителни решения на българския пазар. Смятам, че всеки наш клиент ще оцени предимствата на отопли­телните тела на INFRASWISS и сам ще се убеди в ефективността им.

Възможно ли е отоплителните тела INFRASWISS да се комбинират с друга отоплителна система например, сега много хора избират да монтират камина в дневното пространство на жилището си, но биха искали в спалните да бъдат поставени от Вашите отоплителни тела?

Да, няма никакъв проблем. При нас не е нужно да се изгради цялостна отоплителна мрежа. Уредите могат да бъдат поставени и поетапно.

Как клиенти от страната биха могли да се свържат с Вас или къде освен в София могат да намерят Вашите продукти? Имате ли изградена дистрибуторска мрежа? Съответно, разполагате ли със складова база в София или се работи по поръчка? Ако е така, в какъв период от време стават доставките?

Всички наши клиенти биха намерили подробна информация за координатите ни и тези на дистрибуторите ни в интернет страни­цата на Инфрасуис.
www.infraswiss.bg


Сподели в::
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Technorati
  • Reddit
  • Yahoo Buzz
  • StumbleUpon