Уреди OEKOswiss

Цвят: бял и черен гланц
Модел Размери,
mm
Мощност
(W)
Захранващо
напрежение (VАС)
Цена (лв.)
без ДДС
Цена (лв.)
с ДДС
300 СЕРИЯ
Oeko 300-30 300 x 1200 300 W 220-240VАС/ 50/60 Hz 1170,00 1404,00
Oeko 420-30 300 x 1700 400 W 220-240VАС/ 50/60 Hz 1250,00 1500,00
400 СЕРИЯ
Oeko 390-40 400 x 1200 390 W 220-240VАС/ 50/60 Hz 1250,00 1500,00
Oeko 570-40 400 x 1700 570 W 220-240VАС/ 50/60 Hz 1390,00 1668,00
500 СЕРИЯ
Oeko 520-50 500 x 1200 520 W 220-240VАС/ 50/60 Hz 1330,00 1596,00
Oeko 740-50 500 x 1700 720 W 220-240VАС/ 50/60 Hz 1590,00 1908,00
600 СЕРИЯ
Oeko 300-60 600 x 600 300 W 220-240VАС/ 50/60 Hz 1150,00 1380,00
Oeko 520-60 600 x 1000 520 W 220-240VАС/ 50/60 Hz 1330,00 1596,00
Oeko 720-60 600 x 1400 720 W 220-240VАС/ 50/60 Hz 1590,00 1908,00
Oeko 890-60 600 x 1700 890 W 220-240VАС/ 50/60 Hz 1770,00 2124,00

Цвят: бял и черен мат
Модел Размери,
mm
Мощност
(W)
Захранващо
напрежение (VАС)
Цена (лв.)
без ДДС
Цена (лв.)
с ДДС
300 СЕРИЯ
Oeko 300-30 300 x 1200 300 W 220-240VАС/ 50/60 Hz 1210,00 1452,00
Oeko 420-30 300 x 1700 400 W 220-240VАС/ 50/60 Hz 1290,00 1548,00
400 СЕРИЯ
Oeko 390-40 400 x 1200 390 W 220-240VАС/ 50/60 Hz 1290,00 1548,00
Oeko 570-40 400 x 1700 570 W 220-240VАС/ 50/60 Hz 1430,00 1716,00
500 СЕРИЯ
Oeko 520-50 500 x 1200 520 W 220-240VАС/ 50/60 Hz 1370,00 1644,00
Oeko 740-50 500 x 1700 720 W 220-240VАС/ 50/60 Hz 1630,00 1956,00
600 СЕРИЯ
Oeko 300-60 600 x 600 300 W 220-240VАС/ 50/60 Hz 1190,00 1428,00
Oeko 520-60 600 x 1000 520 W 220-240VАС/ 50/60 Hz 1370,00 1644,00
Oeko 720-60 600 x 1400 720 W 220-240VАС/ 50/60 Hz 1630,00 1956,00
Oeko 890-60 600 x 1700 890 W 220-240VАС/ 50/60 Hz 1810,00 2172,00

Модели РН и PQ; Цвят: бял и черен гланц
Модел Размери,
mm
Мощност
(W)
Захранващо
напрежение (VАС)
Цена (лв.)
без ДДС
Цена (лв.)
с ДДС
Oeko 720-60 PH & PQ 600 x 1400 980 W 220-240VАС/ 50/60 Hz 1790,00 2148,00
Oeko 890-60 PH & PQ 600 x 1700 1150 W 220-240VАС/ 50/60 Hz 1970,00 2364,00

Модели РН и PQ; Цвят: бял и черен мат
Модел Размери,
mm
Мощност
(W)
Захранващо
напрежение (VАС)
Цена (лв.)
без ДДС
Цена (лв.)
с ДДС
Oeko 720-60 PH & PQ 600 x 1400 980 W 220-240VАС/ 50/60 Hz 1830,00 2196,00
Oeko 890-60 PH & PQ 600 x 1700 1150 W 220-240VАС/ 50/60 Hz 1990,00 2388,00