Планинска спасителна служба

Добър избор, добри резултати

 

ПСС притежава много бази на територията на България, в които целогодишно се извършват непрекъснати 24 часови дежурства. Споделям моите впечатления за отоплителните уреди на фирма Инфрасуис. Новопостроената база на ПСС се намира на Витоша в местността Алеко на над 1800 м надморска височина. Тук метеорологичните условия са тежки, отоплителния сезон е дълъг и има нужда от отопление дори и през летните нощи. Базата се намира на територията на природен парк Витоша и съобразявайки се с изискванията за опазване на околната среда, ние трябваше добре да проучим и изберем отоплителна система, опазваща околната среда. Също така нашите изисквания бяха да подберем отопление, което да бъде максимално ефективно и икономично.

Трябваше да се съобразим с факта, че базата се ползва от много служители на ПСС и затова е необходимо да се намери подходящо отопление, което може за кратко време да отопли както отделни помещения, така и цялата база. И така, след обстойно проучване и организирането на конкурс,  фирма Инфрасуис предложи едно ново за българския пазар отоплително решение, което се доближаваше максимално до първоначалните ни изисквания. След като ползвахме отоплителните уреди  през зимния сезон на 2010 -2011 година и имайки възможността да се убедим лично (всички ние) в ефективността на инфрачервеното отопление, от свое име мога да кажа, че фирма Инфрасуис се справи с поетите от нея ангажименти и отоплителните им уреди оправдаха нашите очаквания. Като референт бих обобщил:

 •    • В базата съществува топлина и конфорт (независимо от външните минусови температури), които са нужни за нейното целогодишно функциониране
 •    • Тази инфрачервена отоплителна система се оказа много икономична и ефективна, отчитайки ниските месечни разходи за отопление
 •    • Отоплителните уреди на Инфрасуис по никакъв начин не замърсяват околната среда и отоварят на изискванията  в тази насока
 •    • Липсата на какъвто и да е технически персонал, техническа поддръжка, а също и нуждата от доставка, съхранение и зареждане на продукти, нужни за едно отопление, допринасят допълнително за икономията при използването на този вид отопление
 •    • Възможността за отопление само на отделни помещения (независимо едно от друго) също допринася за ниските месечни разходи
 •    • Дългият период на гаранция и дългият експлоатационен период на отоплителните уреди са допълнително предимство
 •    • Възможността отоплителните уреди да бъдат премествани от един обект на друг, да се монтират и демонтират многократно ги прави многофункционални

Смятам, че ПСС е направила своя правилен избор и сме удовлетворени от получените резултати. Подкрепям и пожелавам успех на фирма Инфрасуис в налагането на една нова за българския пазар, но много ефективна и икономична отоплителна система.

Директор на ПСС:

Кирил Русев

Сподели в::
 • Twitter
 • del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Technorati
 • Reddit
 • Yahoo Buzz
 • StumbleUpon