• Почувствай слънцето в дома си!

  • ИнфраСУИС ООД

  • Немско инфрачервено отопление

  • Екобойлер

  • Стоп на влагата

  • Измерване на вибрации / движение

  • Контролноизмервателна апаратура

  • Защита от наводнения

Фирма ИНФРАСУИС ООД е ексклузивен представител за България на швейцарските фирми OekoSWISS AG, Makscom, Syscom и Beaver AG.
Фирма ИНФРАСУИС ООД е ексклузивен представител и на немската фирма Redpur GmbH
.
Фирма ИНФРАСУИС ООД е ексклузивен представител на италианската фирма Sisgeo SRL.
Фирма ИНФРАСУИС ООД е ексклузивен представител на италианската фирма LSI Lastem S.R.L

Фирма ИНФРАСУИС ООД е сертифицирана по ISO 9001:2008.