Предимства

Сред предимствата на лъчистите (инфрачервени) отоплителни тела на  OekoSWISS са:

• забележимо усещане за топлина, уют и комфорт
• създаване на здравословен микроклимат във Вашия дом
- няма консумация на кислород, както при горенето
- няма изсушаване на околния въздух
- няма прахово и шумово замърсяване
- липсват вредни емисии на прах, сажди, въглероден диоксид, дим, шум и миризма
- равномерно разпределяне на температурата в цялото помещение
- няма възможност за образуване на конденз, спира се образуването на мухъл и съпътствуващата миризма, а влажните стени просто изсъхват
- липса на отпадъчен материал
• разумни инвестиционни разходи
• ниски енергийни разходи
• висока енергийна ефективност
• високо ниво на безопасност
• лесни за експлоатация
• дълъг експлоатационен живот
• липса на техническо обслужване
• индивидуални настройки и кратко време за реакция
• красив дизайн и функционалност
• възможност за избор на цвят (бял, черен, огледална повърхност) 
• различни възможности за позициониране на уредите  OekoSWISS
• възможности за поетапно отопляване на Вашето жилище с  OekoSWISS
• възможности за лесно и бързо преместване на лъчистите отоплителни тела на 
OekoSWISS от едно място на друго чрез използването на елегантните подвижни стойки на пода

• отпада трудността при изчисляване на сметките за отопление в многофамилни къщи и апартаменти, поради наличието на индивидуален електромер за всяка отделна жилищна единица
• отлично съотношение на цена, качество и ефективност
При лъчистото отопление с уредите на 
OekoSWISS се избягват традиционните загуби на енергия по тръбопроводите, около котлите, комините, в топлообменниците и по въздуховодите.


Монтаж
Основното изискване е наличието на електрозахранване от 220 V-240 V, контакт или с директно свързване. Отоплителните тела могат да се монтират на тавана, на стените, в ъглите или на декоративна подвижна стойка на
OekoSWISS. Възможно е и вграждането им в гипсокартонови плоскости и монтирането им върху дървени повърхности.