Описание на продукта

Делът на инфрачервената топлина от даден топлинен източник е от решаващо значение в усещането за уют. Традиционните отоплителни уреди (електрически, газови, маслени) отдават топлината си на околния въздух главно под формата на конвекция, чрез нагорещената си повърхност. Само една съвсем малка част от излъчената топлина е инфрачервена топлина. Лъчистите отоплителни уреди на infraSWISS и OekoSWISS излъчват изцяло инфрачервена топлина. В уреда инфрачервените лъчи се генерират от неметални въглеводородни проводници. Енергията се излъчва от закаления стъклен преден панел на отоплителното тяло, който е специална разработка на infraSWISS и OekoSWISS. Ние в infraSWISS и OekoSWISS се възползваме от това откритие и доставяме слънцето във Вашия дом чрез нашите уникални инфрачервени (лъчисти) отоплителни уреди. Усещането за комфорт на хората и животните в помещението зависи от количеството инфрачервена енергия, което се генерира от източника на топлина.
Сред спецификите на инфрачервените лъчи е способността им да топлят без да предизвикват движение на въздуха. Както и при инфрачервеното излъчване на Слънцето, не съществуват почти никакви енергийни загуби. Хората в отопляваното помещение получават лъчиста топлина директно от инфрачервения нагревател и от вторичното излъчване на подът, стените и заобикалящите ги предмети. Топлинното отдаване е постоянно като интензивност и не се влияе от движението на въздушните маси. Топлината, излъчвана вторично от подовете, стените и тавана е много важна за осигуряването на комфорт в дома или на работното място. Оптималната температура на въздуха в стаята е в пряка зависимост от температурата на повърхността на материалите (подови настилки, стени, таван, предмети и мебелировка).