Отопление чрез инфрачервено лъчение и здраве

От момента на раждането ни се намираме под влияние на инфрачервеното лъчение.
Целият живот на нашата планета зависи от инфрачервеното и ултравиолетовото лъчение (IR и UV) идващи от слънцето. Слънцето набавя топлина и светлина за фотосинтезата.

Нашите предци са открили инфрачервеното лъчение много рано под формата на топлината на открития огън. С течение на времето сме развили метод за обуздаване на огъня, така че междувременно сме създали ефективни печки, използващи комин и не на последно място връхната точка на идеята за добиване на топлина – кахловата (зиданата) печка.

През 1967 год. д-р Тадиши Ишикава, работещ в областта на изследването и развитието на фирма Fuji Medical в Япония, създава първата кабина с инфрачервена топлина. Най-напред тя е използвана от лекарите за терапия, но в 1981 год. се появяват първите екземпляри с комерсиална цел на пазара. Те са наименовани междувременно като инфрачервена сауна.

Инфрачервеното лъчение се подразделя в три категории: IR-A, IR-B и IR-C.

IR-A-лъчението е силно и трябва да се избягва, тъй като при продължително време на облъчване, например при силна слънчева светлина, може да доведе до прегряване на тялото. IR-B-лъчението прониква по-дълбоко в кожата. IR-C-лъчението прониква само няколко мм и поради това е съвършено подходящо за отопляване на жилища и помещения, използвани за публични цели. IR-C-лъчението е същото слабо лъчение, което и човешкото тяло произвежда. Всички предмети и организми с температура, по-висока от абсолютната нула излъчват инфрачервено лъчение.

От 1981 год. развитието върви ускорено. Инсталации на основата на разработките на д-р Тадиши Ишикава (Dr. Tadishi Ishikawa) са били скоро внедрени в рехабилитационните центрове и домове за полагане на грижи, поради терапевтичният ефект на инфрачервеното лъчение, като допълнителни към другите традиционни форми на лечение.

Кабините с инфрачервено (лъчисто) отопление работят посредством комбинация от IR-B и IR-C и постигат едно достатъчно дълбоко проникване за отпускане и затопляне на болящи и схванати крайници.

През 90-те години започна развитието на елементи на основата на инфрачервеното лъчение за отопление на помещения. Тези устройства генерират изключително IR-C-лъчение и по тази причина не подлежат на ограничение за негативен ефект по отношение на продължителност на контакта, а обратно при по-продължителен контакт водят до все по-приятно усещане. В последно време са създадени даже кувьози, снабдени с инфрачервено отопление, за да могат да се облагодетелстват новородените от една здравословна топлина.

Развитието на отоплителните (лъчисти) елементи на infraSWISS започна към края на 90-те години. Седем години продължи, докато се конструира елемент, който да съответства на заложените от InfraSWISS изисквания за качество и ефективност и да се развие концепцията, която междувременно така успешно конкурира всички останали методи за отопление по отношение на комфорт и рентабилност.

Отоплението с нашите елементи създава една по-добра околна среда, в която не се вдига прах, температурата в цялото пространство от пода до тавана е една и съща и въздухът не се изсушава. При загряването на тялото се създава едно усещане, което далеч превъзхожда усещането за топлина при конвенционалното отопление. Друго предимство е, че инфрачервеното лъчение придава топлина, която прониква повърхностно през кожата, предизвиква приятно усещане, отпуска крайниците и подобрява кръвообращението.

В резултат на натрупания опит през изминалите години ние успяхме да направим сравнение между отоплението с инфрачервено лъчение и конвенционалните методи за отопление по отношение на ефективност и производствени разходи.