Сравнения

Още Сравнения

Старо отопление и отопление с уредите на Oekoswiss

 

Сравнение с други отоплителни системи

 
 

По разход на електроенергия

   
   

Изчисление на консумацията на енергия

   
 

Време за реакция на отоплителните уреди

 

Инфрачервено отопление и отопление с течно гориво

   
 

Факти и числа

 

Изчислен разход на електроенергия за двойно фамилна къща

 

Оценка на консумацията на енергия на двойно фамилна къща

 

 ИНФРАЧЕРВЕНО ОТОПЛЕНИЕ
При отоплителната система Oekoswiss  се нагряват телата в помещението и чрез тях равномерно се затопля въздуха. По този начин не се образува въздушно течение. Чрез равномерното загряване на въздуха от стените, пода, тавана и всички предмети, които се намират в помещението, на практика няма разслояване на въздуха. Стените, пода, тавана и всички предмети, които се намират в помещението, са със същата температура като въздуха, т.е. около 22 до 24°C. Поради липсата на въздушно течение и топлите стени, под, таван и околни предмети в помещението, ни е нужна по-ниска температура на въздуха с 2-3°C при същото ниво на комфорт.
Резултатът е:

Приятна топлина чрез равномерна температура на въздуха и на цялото помещение (под, стени, таван, мебелировка). Въздухът не се изсушава.
 КОНВЕНЦИОНАЛНО ОТОПЛЕНИЕ
Традиционните системи загряват въздуха и го привеждат в движение. Загретият въздух отново се охлажда и слиза надолу. Охладеният въздух се засмуква и след нагряване отново се качва в горната част на помещението. Така се създава течение и значителна разлика в температурата между пода и тавана. Стените, пода и тавана, както и всички предмети в помещението, на практика не могат да се загреят от въздуха и остават с 4° до 8°C по-студени от температурата на въздуха, т.е. от 14 до 20°C. Заради течението и по-ниската температура по повърхностите, ние се нуждаем от по-висока температура на въздуха, за да се чувстваме комфортно.
Резултатът е:
Неприятно усещане, поради сравнително по-ниските температури на стените, пода, тавана и всички предмети. Въздухът се изсушава