Инфрачервени топлинни вълни

За инфрачервено (лъчисто) отопление се говори тогава, когато посредством загрявани повърхности се произвеждат инфрачервени топлинни вълни! Топлинната вълна е електромагнитна вълна, която се разпространява в пространството със скоростта на светлината! Най-старото познато отопление посредством топлинни вълни е чрез слънцето, което излъчва инфрачервени (топлинни) вълни!
Точно чрез тези топлинни вълни работи инфравълновият елемент за отопление, който създава посредством един неметален проводник (съпротивителна жица) топлинните вълни в отоплителния елемент (без да се предизвиква електросмог)!
Инфрачервените топлинни вълни се усещат от човешкия организъм като благотворно (приятно) действащи.
Отоплителните уреди на infraSWISS работят със същите инфрачервени топлинни вълни, които се съдържат в слънчевата светлина!
С отоплителните уреди на infraSWISS цялото помещение се превръща в отоплителен уред. Това е възможно, тъй като инфрачервените топлинни вълни затоплят всички предмети в помещението, а също и под, стени и таван. Всички те приемат, съхраняват и отдават тази топлина отново.
Познато ли Ви е чувството да докоснете един студен плот на маса от камък? Чувството за студенина вече няма да съществува, използвайки отоплителните уреди на infraSWISS !
Всички предмети се превръщат в резервоари за топлина, включително под, стени, таван и мебели!
Всичко това е възможно чрез доставката на електрически ток, който предоставя необходимата за отопление енергия, която се преобразува без загуби в топлинни вълни. Инфрачервените топлинни вълни не се нуждаят от транспортна среда, като вода или въздух, за пренасяне на енергията (топлината) си, както е при другите отоплителни системи!
Това прави лъчистите уреди на infraSWISS толкова ефективни, тъй като отоплителният елемент няма никакви енергийни загуби. Дори "Собствената топлина" на уреда остава в помещението. Сто процента от произведената топлина се съхранява и използва!
Тъй като всички твърди предмети акумулират преобразуваната енергия, включително под, стени и таван, се предотвратява възможността за образуване на плесен (мухъл) в съответното помещение. Предметите в обсега на действие са винаги по-топли от намиращия се там въздух.