Гаранционни условия

   Като официален представител и дистрибутор за България, фирма „ИНФРАСУИС” ООД дава гаранция от 5 години за скрити дефекти на отоплителните уреди на Oekoswiss, каквато е и гаранцията на самия производител в Швейцария. Гаранцията се отнася за фабрични дефекти, свързани с конструктивната цялост на стоката. В случай на основателни рекламации фирма „ИНФРАСУИС” ООД или оторизирания от нея дистрибутор ще замени Вашият уред и ще достави нов. Всички допълнително възникнали разходи по отстраняването на дефекта или доставката на новия продукт са за сметка на фирма „ИНФРАСУИС” ООД или оторизирания от нея дистрибутор.

   Гаранцията е в сила, само когато гаранционната карта е попълнена, подписана и подпечатана, и е представена заедно с приемо-предавателния протокол и фактура за извършената покупка.


Гаранцията за отоплителните уреди не важи при:

 •    •  щети нанесени вследствие форсмажорни обстоятелства или атмосферни влияния (например: природни бедствия, пожар, земетресения и т.н.);
 •    •  щети възникнали вследствие на неправилно съхраняване, транспортиране или използване на отоплителните уреди;
 •    •  покриване на отоплителните уреди с мокри и сухи дрехи, кърпи и т.н., с изключение на уредите, предназначени за баня (моделите Elemento на Oekoswiss);
 •    •  механични повреди на покритието и металните конструкции, както и по повърхността или целостта на уреда, като надраскване, счупване, прогоряване и т.н.;
 •    •  нарушаване на целостта на червения печат на задния панел на уреда, отваряне или опит да се извърши ремонт на уреда от неупълномощени от фирма „ИНФРАСУИС” ООД и оторизираните от нея дистрибутори, за тази дейност лица.

Термостатите не са продукт на фирма „ИНФРАСУИС”и за тях е вадилен гаранционен срок даден от съответния производител или доставчик. Фирма „ИНФРАСУИС” ООД дава 1 година гаранция на всички термостати на фирмите „SIЕMENS” и „EBERLE”.


 

Гаранцията за термостатите на фирмите „SIЕMENS” и „EBERLE” не важи при:

 •    •  щети нанесени вследствие форсмажорни обстоятелства или атмосферни влияния (например: природни бедствия, пожар, земетресения, наводнение и т.н.);
 •    •  механични повреди (например: удар, счупване и т.н.);
 •    •  напръскване, намокряне, обливане с вода.

Полезна информация:

 •    •  Ако след покупка, монтаж и по време на гаранционния срок, използвания от Вас уред покаже някакъв дефект, трябва да уведомите фирма „ИНФРАСУИС” ООД или оторизирания от нея дистрибутор на място, чрез телефоните ни за връзка или чрез съобщение на нашите e-mail адреси.
 •    •  В рамките на пет работни дни фирма „ИНФРАСУИС” ООД или оторизирания от нея дистрибутор ще замени рекламирания от Вас дефектен уред, като всички разходи по демонтаж, подмяна и монтаж на новия уред, както и транспорта са за сметка на фирмата или оторизираните от нея дистрибутори. При установяване на дефект по вина на клиента всички текущи разходи са за негова сметка.
 •    •  За да бъде валидна гаранцията, необходимо е да представите гаранционната карта и фактурата за покупко-продажба.

Качествените продукти на щвейцарската фирма Oekoswiss AG дават възможност за повече от 30 години непрекъсната експлоатация, без необходимост от техническа поддръжка.